Geschafft!

Hinweis

Fehler

 
 
 
 

Web & Programmierung

.NET
Stärke: 10.0 / 10
Actionscript
Stärke: 7.0 / 10
AJAX
Stärke: 3.0 / 10
ASP
Stärke: 2.0 / 10
ASP.NET
Stärke: 6.0 / 10
Backup
Stärke: 0.0 / 10
C
Stärke: 6.0 / 10
C#
Stärke: 10.0 / 10
C++
Stärke: 7.0 / 10
CSS
Stärke: 8.0 / 10
Datenmodellierung
Stärke: 9.0 / 10
Datenstrukturen
Stärke: 9.0 / 10
DHTML
Stärke: 6.0 / 10
DotNetNuke
Stärke: 0.0 / 10
ERP
Stärke: 7.0 / 10
Flash
Stärke: 8.0 / 10
Android
Stärke: 0.0 / 10
HTML
Stärke: 8.0 / 10
HTML5
Stärke: 3.0 / 10
J2EE
Stärke: 0.0 / 10
J2ME
Stärke: 0.0 / 10
Java
Stärke: 9.0 / 10
Javascript
Stärke: 0.0 / 10
JDBC
Stärke: 0.0 / 10
Joomla
Stärke: 0.0 / 10
JQuery
Stärke: 0.0 / 10
Linux
Stärke: 0.0 / 10
MySQL
Stärke: 0.0 / 10
Objective C
Stärke: 0.0 / 10
PHP
Stärke: 0.0 / 10
Reverse Engineering
Stärke: 0.0 / 10
SQL
Stärke: 0.0 / 10
Typo3
Stärke: 0.0 / 10
VB.NET
Stärke: 0.0 / 10
VBA
Stärke: 0.0 / 10
VirtueMart
Stärke: 0.0 / 10
Visual Basic
Stärke: 0.0 / 10
Windows
Stärke: 0.0 / 10
WordPress
Stärke: 0.0 / 10
XHTML
Stärke: 0.0 / 10
XML
Stärke: 0.0 / 10
XSLT
Stärke: 0.0 / 10

Design & Medien

CGI Visualisierung
Stärke: 5.0 / 10
Webdesign
Stärke: 0.0 / 10

Branche

Internet Sicherheit Web Services

Tools

Microsoft Access Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Sharepoint Microsoft Visio Microsoft Visual Studio Oracle SQL Server